پتویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری ، صنایع دستی و صنایع وابسته سلیمایه کشور عراق