فراخوان جذب مربی (ویژه متقاضیان اخذ کارت مربیگری)

شرایط اخذ کارت مربیگری و فعالیت به عنوان مربی در آموزشگاه رانندگی:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. دارا بودن حداقل سن 23 سال تمام و حداکثر سن 65 سال تمام

3. دارا بودن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد تقاضا که از زمان دریافت آن حداقل دو سال سپری شده باشد

4. متأهل بودن و در صورت فقدان همسر، داشتن فرد یا افراد تحت تکفل

5.ـ دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان

6ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری

7. نداشتن نقص عضو مؤثر منطبق با شرایط پزشکی مندرج در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی برای رانندگی بر روی وسایل نقلیه عمومی

8. عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و بیماریهای مسری

9. اخذ گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز پزشکی مورد تأیید پلیس

10. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه

پذیرش و ادامه