لغو روادید کشور روسیه

جناب آقای رجب پور رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی استان آذربایجانشرقی
با سلام و احترام :
پیرو نامه های شماره ۱۱۲٫۴۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱٫۸٫۱۹ و ۱۱۲٫۳۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۲۷ در خصوص ارسال اطلاعات دفاتر شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری که مایل به برگزاری تورهای گردشگری به کشور روسیه در پی لغو روادید فی مابین دو کشور می باشند مقتضی است دفاتر شرکتهای متقاضی فرمهای پیوست را جهت ارسال به معاونت گردشگری کشور به دو زبان انگلیسی و فارسی بدقت تکمیل و تا ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۵ به این معاونت تحویل نمایند. لذا خواهشمند است موضوع به قید فوریت به دفاتر شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری استان اطلاع رسانی گردد.

 

[pdf_download url=”http://google.com” text=”دانلود فایل”]