آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

دنیاگرد

نام مدیر عامل: ابوالفضل ساعی ور
تلفن: 041-34203210-34213210
آدرس: تبریز-سردرود-خیابان امام-جنب بانک مسکن
وب سایت: www.doniagard.ir
پست الکترونیک: doniagard1372@yahoo.com
سابقه فعالیت: 3 سال
فاکس 041-34210935
مجوز بند ب