آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه گرامیداشت روز جهانی گردشگری چهارشنبه دهم مهرماه ساعت ۹:۳۰ سالن اجتماعات پتروشیمی تبریز

جلسه گرامیداشت روز جهانی گردشگری

چهارشنبه دهم مهرماه
ساعت ۹:۳۰
سالن اجتماعات پتروشیمی تبریز 

صفحه اصلی اخبار جلسه گرامیداشت روز جهانی گردشگری چهارشنبه دهم مهرماه ساعت ۹:۳۰ سالن اجتماعات پتروشیمی تبریز